top of page

Hudební teorie #3 - kvintový a kvartový kruh


Zdroj: Wikipedia


Obrázek nahoře je v hudební teorii slavný kvintový a kvartový kruh.


K čemu ho ale potřebuje praktikující hudebník?


Pojďme pěkně popořadě. Pokud budete číst libovolný notový zápis, tak budete potřebovat vědět tóninu, ve které je skladba napsaná. A ta je určená počtem křížků nebo béček u daného klíče (v našem případě to bude f klíč neboli basový, kytaristé budou mít houslový klíč pro svůj zápis). Máme tak k dispozici sedm tónin s křížky (kvintový kruh) a sedm tónin s béčky (kvartový kruh).


Počet křížků a béček v durových a paralelních mollových tóninách:


C dur (a moll) 0

G dur (e moll) 1 f#

D dur (h moll) 2 f#, c#

A dur (f# moll) 3 f#, c#, g#

E dur (c# moll) 4 f#, c#, g#, d#

H/B dur (g# moll) 5 f#, c#, g#, d#, a#

F# dur (d# moll) 6 f#, c#, g#, d#, a#, e#

C# dur (a# moll) 7 f#, c#, g#, d#, a#, e#, h#


C dur (a moll) 0

F dur (d moll) 1 b♭

H/B♭ dur (g moll) 2 b♭, e♭

E dur (c moll) 3 b♭, e♭, a♭

A dur (f moll) 4 b♭, e♭, a♭, d♭

D dur (h/b♭ moll) 5 b♭, e♭, a♭, d♭, g♭

G♭ dur (e♭ moll) 6 b♭, e♭, a♭, d♭, g♭, c♭

C♭ dur (a♭ moll) 7 b♭, e♭, a♭, d♭, g♭, c♭, f♭


Každá durová stupnice má svojí paralelní mollovou stupnici, která je složená z těch samých tónů. Například C dur = a moll, protože C, D, E, F, G, A, H tónová řada tvoří C dur stupnici a A, H, C, D, E, F, G zase a moll stupnici. Můžeme z toho odvodit jednoduché pravidlo, že od šestého stupně (tónu) libovolné durové stupnice dostaneme danou paralelní moll stupnici.


Je to docela slušná porce informací a doporučuji se prostě vše naučit nazpamět. V hudební praxi je cennou informací, že například taková E♭ dur má tři béčka (tóny E♭, A♭ a B♭) a její paralelní mollová stupnice je c moll. Takže, když uvidíte notový zápis, kde za houslovým nebo basovým klíčem budou následovat tři béčka, víte, že jste v E♭ dur a pokud v zápisu uvidíte tón E, A nebo H/B, tak je automaticky snížíte o půltón (funkce předznamenání), pokud ovšem před nimi není tato odrážka, která ruší křížky i béčka v předznamenání.


Hudební teorie je jazyk, který chvíli trvá si osvojit. Nenechte se odradit tím, že zpočátku nerozumíte úplně všemu. Prostě zatím akceptujte fakt kvintového a kvartového kruhu, kdy postupujete od tónu C po kvintách nahoru v určování tónin s křížky nebo postupujete po kvartách nahoru pro určení tónin s béčky. Přidejte si také znalost tónů, které jsou v dané tónině zvýšené/snížené a paralelní mollovou stupnici.


Dostanete tak do malíku všech 24 možných tónin (7 + 7 durových tónin, 7 + 7 mollových tónin + základní C dur a A moll tóniny, minus 6 dur/moll enharmonických tónin), ve kterých je zkomponována veškerá západní hudba. A to již za trochu té námahy stojí, že?


Příští díl bude o rozšířených intervalech nóně, decimě a spol.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page